[Kacik absurdu im. Andrzeja Waligórskiego]


Docent BassetDwanaście prac Herkulesa MiziakaRycerzy Trzech
Piąty peronListy Pana MichałaPozostałe drobiazgi


Pułkownik Michał Wołodyjowski 
Do Pana hetmana 
Sobieskiego Jana
Herbu Janina 
Co mu się nie zgina 
Podczas tańca pancerz 
Taki z niego tancerz...

  Zgodnie z Pańskiem rozkazaniem urządziłem byłem ostatnio we
Chreptiowie wielki bal kostiumowy. A to dla uzyskania ogólnej in-
tegracji między zwaśnionemi stronnictwy. Zaraz też sam ruszyłem
we pierwszą parę wraz ze swoją Basieńką, przebraną za świętej pa-
mięci inflancką kobyłę pana Podbipięty, co niewiele jej zajęło
trudu i czasu, tyle że ogon z tyłu, a wędzidło z przodu sobie
wetknąwszy, z właściwym sobie końskim śmiechem do świetlicy kurc-
galopem wpadła, a ja przy niej w prysiudach, a za nami Pan Zagło-
ba ze skrzydły, z przyprawionym dzióbem i w koronie, co miało 
przedstawiać orła. Że jednakowoż, co jako zwykle było, był pijany 
jak kongres ruskich socjaldemokratów, przeto z rozpędu nie wyro-
biwszy zakrętu, usiadł na jajcach przygotowanych we bufecie, co 
wywołało zachwyt do cna spatryjociałej, ale i ziodiociałej starej 
pani Boskiej, upatrującej w tym symbol jakoby samicy orlicy, sta-
do młodych orląt narodowych z jajców wysiadującej ku wspomożeniu 
ojczyzny i pokrzepieniu serc. Amen. A jako trzeci wleciał młody 
Nowowiejski, któremu - jak wiadomo - ten matoł, Azja Tuchajbejo-
wicz, siostrę zarżnął i ojca zeżnął, gdyż kolejność się baranowi
mongolskiemu pomyliła, co tak Nowowieja juniora rozbawiło, iż ze
śmiechu na ziemię z konia spadłszy, łbem o świątka przydrożnego
się wyrżnął i szajbę chwalebną uzyskał, z której aureola pozłoci-
sta promienieje i melodyje cudne się odzywają, kompozycyji jakoby
pana Korcza lebo pana Karolaka do słów proroka Izaaka, w wykona-
niu Rinn Danuty, która jest patronką Huty i dementuje z niesma-
kiem, jakoby coś tam z Szydlakiem. Jakby tam tedy nie było, ale 
dobrze się skończyło, o czym ze satysfakcyją donosząc w służby 
swoje powolne poleca

                     Pułkownik Wołodyjowski, 
                  Co ma w brodzie cztery włoski 
                    Ale inszych członków osiem 
                    Porosło mu pięknym włosiem.

Wpisał(-a): Małgorzata "Zuzanka" Krzyżaniak

<< Proza | Następny odcinek>>

[ Autor ] | [ Liryka ] | [ Proza ] | [ Dźwięk ] | [ Słowo ] | [ Obraz ] | [ Podziękowania ]

[ Początek ]